Tin mới

Banner BlueZone

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 802/SYT-NVY 02/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 22/02/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
2 499/SYT-NVY 08/02/2022 V/v triển khai Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 về “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”
3 149/SYT-NVY 11/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
4 5915/SYT-NVY 22/12/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên
5 5628/SYT-NVY 09/12/2021 V/v triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em theo Quyết định 5155/QĐ-BYT

Banner Đào tạo đặt hàng

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 216/TB-SYT 24/06/2022 Về việc cập nhật thông tin xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
2 200/TB-SYT 02/06/2022 Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
3 276/TB-SYT 26/10/2021 Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2021
4 273/TB-SYT 25/10/2021 Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 - đợt 2
5 266/TB-SYT 08/10/2021 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2021 (Bổ sung)

Banner Văn bản truy vết của các tỉnh thành phố