Danh bạ điện thoại

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 05, Võ Trường Toản, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Văn phòng Sở: 02773.877.626 Email:  syt@dongthap.gov.vn
Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.771.717
Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lâm Thái Thuận Giám đốc 02773.851.392 nltthuan.soyte@dongthap.gov.vn
Lâm Thị Ngọc Kim Phó Giám đốc   ltnkim.soyte@dongthap.gov.vn
Tạ Tùng Lâm Phó Giám đốc 02773.852.284 ttlam.soyte@dongthap.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ 02773.877.626  
Huỳnh Bá Tri Tân  Chánh Văn phòng 0909.059.069 hbttan.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Chúc Như Văn thư 0975.097.595 ncnhu.soyte@dongthap.gov.vn
Trần Văn Nhân Lưu trữ 0917.958.291 tvnhan.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Hữu Thanh Pháp chế 0928.377.166 nhthanh.soyte@dongthap.gov.vn
Đoàn Thị Cẩm Tú Pháp chế 0939.801.198 dtctu.soyte@dongthap.gov.vn
Võ Hoàng Mỹ Linh Một cửa 0939.765.791 vhmlinh.soyte@dongthap.gov.vn
Lê Anh Vũ Chuyên viên CNTT 0935.423.929 lavu.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Hồng Thanh Chuyên viên CNTT 0973.952.747 nhthanhsyt.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thanh Hùng Bảo vệ 0395.195.242 -
Nguyễn Văn Phước Bảo vệ 0909.733.222 -
Đào Hoàng Thiện Tài xế 0918.054.321 -
Nguyễn Hoàng Thanh Tài xế 0919.774.488 -
Nguyễn Thị Tám Nhân viên phục vụ 0385.040.461 -
PHÒNG THANH TRA 02773.853.524  
Võ Khắc Duy  Phó chánh Thanh tra 0949.070.806 vkduy.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thanh Phụng Thanh tra viên 0908.723.030 ntphung.soyte@dongthap.gov.vn
Đoàn Phú Quý Thanh tra viên 0919.656.697 dpquy.soyte@dongthap.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ   02773.851.609  
Huỳnh Thị Phượng  Phó phòng 0919.769.664 htphuong.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thị Y Sa Chuyên viên 0824.129.139 ntysa.soyte@dongthap.gov.vn
Thái Huỳnh Đức  Chuyên viên 0917.827.748 thduc.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thanh Nhã  Chuyên viên 0794.207.071 ntnha.soyte@dongthap.gov.vn
Đỗ Lê Hoàng Oanh Chuyên viên 0949.603.250 dlhoanh.soyte@dongthap.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 02773.855.307  
Mai Ngọc Lành  Trưởng phòng 0982.836.939 mnlanh.soyte@dongthap.gov.vn
Hồ Thái Giang Thanh Phó phòng 0945.674.064 htgthanh.soyte@dongthap.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Thu  Phó phòng 0989.599.588 ptnthu.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Văn Quản Châu Chuyên viên 0919.128.885 nvqchau.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thành Sĩ Chuyên viên 0918.422.928 ntsi.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên 0909.997.143 nthvan.soyte@dongthap.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC  02773.858.215  
Nguyễn Thị Thanh Hằng  Phó phòng 0918.611.262 ntthang.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Công Nhân Chuyên viên 0385.353.752 ncnhan.soyte@dongthap.gov.vn
Hồ Vũ Quỳnh Chi Chuyên viên 0939.804.406 hvqchi.soyte@dongthap.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 02773.859.304
02773.853.523
 
Huỳnh Văn Thêm  Trưởng phòng 0909.292.374
0946.255.475
hvthem.soyte@dongthap.gov.vn
Lâm Phước Toàn  Phó phòng 0985.637.437 lptoan.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Hoàng Linh  Chuyên viên 0949.444.142
0949.668.706
nhlinh.soyte@dongthap.gov.vn
Bùi Thị Hồng Biên  Chuyên viên 0939.368.387 bthbien.soyte@dongthap.gov.vn
Trương Đình Trí Hải  Chuyên viên 0913.476.887 tdthai.soyte@dongthap.gov.vn
Nguyễn Bình Phương Chuyên viên 0919.060.357 nbphuong.soyte@dongthap.gov.vn
Đoàn Thị Nhung Kế toán 0949.055.919 dtnhung.soyte@dongthap.gov.vn
Huỳnh Thị Thuỳ Trang Kế toán 0909.794.669 htttrang.soyte@dongthap.gov.vn
Trần Thị Kim Ngọc Kế toán trưởng 0918.993.166 ttkngoc.soyte@dongthap.gov.vn
Trần Thị Luyến Kế toán 0367.196.187 ttluyen.soyte@dongthap.gov.vn
Đào Thị Nga Thủ quỹ 0907.720.288 dtnga.soyte@dongthap.gov.vn