TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

SYT - Home - MenuLeft

Xuất bản thông tin

Thông báo cập nhật, bổ sung cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy


Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược đợt 47 năm 2023


V/v công bố danh sách “Người giới thiệu thuốc”


V/v công bố danh sách “Người giới thiệu thuốc”


V/v công bố danh sách “Người giới thiệu thuốc”


V/v thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paclitaxel “Ebewe” thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2


V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung


V/v tăng cường tuyên truyền, sử dụng dịch vụ công trực tuyến


V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu giai đoạn 2023-2025


V/v báo cáo kết quả thầu theo Thông tư 15/2019/TT-BYT


V/v đánh giá thực hiện quản lý, sử dụng thuốc hiếm, thuốc không sẵn có tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


V/v phúc đáp quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh của bà Kiều Như Huỳnh


Về việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh (Cập nhật lúc 17 giờ, ngày 01/10/2023)


Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp


Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 35 - 2023


Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 35 - 2023


V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Dược Vacopharm giảm giá thuốc trúng thầu


V/v chấp thuận Công ty TNHH Dược phẩm Tây Nam thay đổi thông tin thuốc trúng thầu


V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2023-2025 cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Lần 1)


V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2023-2025 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (Lần 1)

Menu Công bố