THÔNG TIN ĐẤU THẦU

ĐẤU THẦU DỰ ÁN

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 392/QĐ-SYT 21/04/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền) và thuốc dược liệu cho ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023 lần 2
2 391/QĐ-SYT 21/04/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua thuốc Generic cho ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023 lần 2
3 1359/SYT-NVD 08/04/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 14)
4 1361/SYT-NVD 08/04/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Lần 1)
5 1358/SYT-NVD 08/04/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (Lần 2)
6 1360/SYT-NVD 08/04/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Lai Vung (Lần 2)
7 1179/SYT-NVD 28/03/2022 V/v báo cáo tiến độ thực hiện gói thầu mua thuốc Covid lần 2 đợt 2 của các cơ sở y tế
8 1130/SYT-NVD 25/03/2022 V/v thông báo bổ sung quy cách đóng gói của sản phẩm trúng thầu
9 1120/SYT-NVD 24/03/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc (Lần 2)
10 1106/SYT-NVD 23/03/2022 V/v thông báo thay đổi Tên công ty, người đại diện và mẫu dấu công ty trúng thầu
11 1104/SYT-NVD 23/03/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 13)
12 1083/SYT-NVD 22/03/2022 Về việc mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 05
13 982/SYT-NVD 15/03/2022 V/v chấp thuận Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn giảm giá thuốc trúng thầu
14 983/SYT-NVD 15/03/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Quân Dân y (Lần 1)
15 939/SYT-NVD 11/03/2022 V/v chấp thuận điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ (Lần 2)
16 940/SYT-NVD 11/03/2022 V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm lần 04 (trừ KHLCNT thuốc tập trung)
17 924/SYT-NVD 10/03/2022 V/v chấp thuận Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương giảm giá thuốc trúng thầu
18 907/SYT-NVD 09/03/2022 V/v chấp thuận điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (Lần 5)
19 812/SYT-NVD 02/03/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng (Lần 1)
20 801/SYT-NVD 01/03/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 12)