Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 950/SYT-NVY 17/03/2023 V/v dự thảo Kế hoạch chương trình hành động quốc gia Người cao tuổi năm 2023
2 945/SYT-NVD 17/03/2023 V/v triển khai Thông tư 06/2023/TT-BYT
3 928/SYT-VP 16/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND-HC ngày 14/3/2023 của UBND Tỉnh
4 926/SYT-NVD 16/03/2023 V/v cập nhật thông tin liên quan lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc ARV tại cơ sở điều trị HIV năm 2024, 2025
5 925/SYT-NVD 16/03/2023 V/v mời các thành viên theo Quyết định 1334/QĐ-SYT lần 05
6 924/SYT-VP 16/03/2023 V/v triển khai Quyết định số 286/QĐ-UBND-HC ngày 13/3/2023 của UBND Tỉnh
7 916/SYT-KHTC 16/03/2023 V/v triển khai Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND Tỉnh
8 915/SYT-NVY 16/03/2023 V/v thông báo thời gian cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
9 912/SYT-NVY 16/03/2023 V/v tham dự hội nghị đào tạo, tập huấn Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023
10 910/SYT-TCCB 16/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
11 12/CĐN 16/03/2023 V/v hưởng ứng lời kêu gọi vận động, ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất
12 908/SYT-NVY 15/03/2023 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại Phường 4, thành phố Sa Đéc
13 906/SYT-NVY 15/03/2023 V/v xác minh quá trình thực hành của bà Phan Thị Thuý Vy
14 900/SYT-NVY 15/03/2023 V/v xác nhận quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Lê Hoàng Việt
15 899/SYT-NVY 15/03/2023 V/v thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra năm 2022, kế hoạch năm 2023 trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vệ sinh lao động trên địa bàn
16 898/SYT-NVD 15/03/2023 V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu
17 236/QĐ-SYT 15/03/2023 Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược đợt 11 năm 2023
18 11/CĐN 15/03/2023 V/v vận động đóng góp nuôi Mẹ Việt Nam anh Hùng
19 894/SYT-NVD 14/03/2023 V/v đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018
20 893/SYT-NVD 14/03/2023 V/v đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017
21 892/SYT-NVD 14/03/2023 V/v đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017
22 891/SYT-VP 14/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023
23 890/SYT-NVD 14/03/2023 V/v thông báo thay đổi mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm Duratocin
24 889/SYT-NVD 14/03/2023 V/v thông báo thu hồi thuốc Viên nang cứng Locobile-200 vi phạm mức độ 3
25 882/SYT-KHTC 14/03/2023 V/v triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính
26 873/SYT-NVY 14/03/2023 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc
27 871/SYT-NVY 14/03/2023 V/v đảm bảo công tác kiểm dịch y tế biên giới và chủ động trong việc phòng, chống bệnh cúm gia cầm sang người
28 869/SYT-NVD 14/03/2023 V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld
29 29/KH-SYT 14/03/2023 Triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
30 864/SYT-NVY 13/03/2023 V/v đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và rà soát nhu cầu vắc xin 06 tháng cuối năm 2023
31 861/SYT-NVY 13/03/2023 V/v thông tin kế hoạch hoạt động hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Bạch Mai năm 2023
32 860/SYT-NVY 13/03/2023 V/v chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người
33 859/SYT-NVY 13/03/2023 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Quới, huyện Thanh Bình
34 858/SYT-NVY 13/03/2023 V/v xác nhận quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Huỳnh Chí Hiền
35 857/SYT-NVY 13/03/2023 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự
36 856/SYT-NVY 13/03/2023 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại phường An Hoà, thành phố Sa Đéc
37 850/SYT-KHTC 13/03/2023 V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
38 844/SYT-NVD 13/03/2023 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh xá Công an Tỉnh (Lần 2)
39 841/SYT-NVD 13/03/2023 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 24)
40 40/TB-SYT 13/03/2023 Về việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
41 228/QĐ-SYT 13/03/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 07 - 2023
42 227/QĐ-SYT 13/03/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 06 - 2023
43 225/QĐ-SYT 13/03/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 09. 2023
44 836/SYT-NVY 10/03/2023 V/v tham gia thẩm định hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
45 831/SYT-NVY 10/03/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 23/2005/TT-BYT (phần Phụ lục 2)
46 829/SYT-TCCB 10/03/2023 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU và Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU
47 63/BC-SYT 10/03/2023 Kết quả thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ
48 220/QĐ-SYT 10/03/2023 Về việc cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06. 2023
49 823/SYT-KHTC 09/03/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng
50 818/SYT-NVD 09/03/2023 V/v xác nhận không hành nghề dược