Tin mới

Banner BlueZone

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2022/NQ-HĐND 24/04/2022 NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1391/SYT-NVY 08/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BYT Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống COVID-19
3 1015/SYT-NVY 17/03/2022 V/v triển khai hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022
4 867/SYT-NVY 07/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”
5 865/SYT-NVY 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Banner Đào tạo đặt hàng

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 264/TB-SYT 01/10/2021 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2021 (bổ sung, đợt 2)
2 263/TB-SYT 30/09/2021 Thông báo V/v kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
3 262/TB-SYT 24/09/2021 V/v đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ liên thông tại Trường Đại học Trà Vinh, năm 2021
4 261/TB-SYT 23/09/2021 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui tại Trường Đại học Trà Vinh, năm 2021
5 260/TB-SYT 22/09/2021 Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng ngành Y đa khoa hệ chính qui tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2021

Banner Văn bản truy vết của các tỉnh thành phố