Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 19/6/2022, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tiến hành Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Lâm Thái Thuận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế; các đồng chí đại diện các Ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ trực thuộc đảng bộ Bộ phận thuộc Đảng ủy Sở Y tế và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, thực hiện nghiêm túc và có kết quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tổ chức Đảng cấp trên, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên. Đảng viên trong Chi bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đề cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã tham mưu lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung quan trọng như: việc quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy; các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu triển khai toàn diện các mặt về công tác tổ chức đảng, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Lâm Thái Thuận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế biểu dương chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả ghi nhận trong các lĩnh vực công tác của chi bộ, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - một lĩnh vực trên diện rộng, đòi hỏi các đảng viên trong chi bộ phải có kiến thức toàn diện về công tác tổ chức xây dựng đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, bám nắm cơ sở. Đồng thời, đồng chí đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và định hướng những nhiệm vụ mà chi bộ cần tập trung để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí, đồng chí Lâm Thị Ngọc Kim được bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Bá Tri Tân được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỉ lệ biểu quyết 100% đại biểu là đảng viên Chi bộ tham gia Đại hội.

Sở Y tế Đồng Tháp

Nút: dongthap.gov.vn:-1