Xuất bản thông tin

null [22/09/2020] Thông báo tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020

[22/09/2020] Thông báo tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020

[ Tải văn bản ]

Tải tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2020:

https://drive.google.com/file/d/1_yGYN_s_zojcx83a7iNKmJ6N3Ru1Z6hI/view?usp=sharing