Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Vía bà Chúa Xứ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp năm 2023

Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Vía bà Chúa Xứ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm 2023; Công văn số 1525/SYT-NVY ngày 25/4/2023 của Sở Y tế về việc bảo đảm công tác y tế đối với Lễ hội Vía bà Chúa Xứ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp năm 2023.

Trong 05 ngày, từ ngày 01/05/2023 đến hết ngày 05/05/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội.

Nhằm chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe du khách, bên cạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, trước khi Lễ hội diễn ra, các đoàn kiểm tra đã phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa Xứ làm việc với đại diện các điểm phục vụ ăn, uống để tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn xây dựng thực đơn, hướng dẫn bố trí các khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm, nơi phục vụ ăn, uống. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, các đoàn kiểm tra giám sát trực tiếp việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của người tham gia chế biến, nguyên liệu, trang thiết bị, dụng cụ, quá trình bảo quản, sơ chế, chế biến, lưu mẫu thực phẩm đối với các điểm phục vụ ăn, uống; nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc, xuất xứ, cách bố trí, bày bán các sản phẩm thực phẩm tại các điểm kinh doanh.

Công tác kiểm tra được thực hiện tại các điểm kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở bên trong và xung quanh khu vực Lễ hội nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Theo báo cáo, các đoàn đã kiểm tra, giám sát đối với 50 cơ sở, trong đó có 06 bếp ăn tập thể và 46 cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả, tất cả các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua 05 ngày tổ chức, các đoàn đã thực hiện tốt công tác chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả ghi nhận không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong quá trình diễn ra Lễ hội.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp