Xuất bản thông tin

null Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười tổ chức ký cam kết thực hiện những nội dung có liên quan ngành y tế năm 2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười tổ chức ký cam kết thực hiện những nội dung có liên quan ngành y tế năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ; các Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp: Giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười tổ chức Lễ ký cam kết giữa các Trưởng khoa, trưởng phòng trực thuộc bệnh viện với Giám đốc, nội dung cam kết thực hiện như sau: (1)Thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp Tỉnh; (2)Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế đất Sen hồng; (3)Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; (4)Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế; (5)Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; (6)Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế và (7)Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm bệnh trong cơ sở y tế.

Tham dự buổi lễ có Bác sĩ CKII. Huỳnh Ngọc Diệp Giám đốc Bệnh viện, các phó Giám đốc cùng 24 Trưởng khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện đã thực hiện nghi thức ký cam kết. Phát biểu tại buổi Lễ ngoài bảy nội dung thực hiện trong cam kết, ông Huỳnh Ngọc Diệp còn nhấn mạnh thêm các nội dung cần thực hiện: (1)Mỗi tập thể khoa, phòng phải có ít nhất một sáng kiến cải tiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học; (2)Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19.

Với mục tiêu nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự phối hợp của Công đoàn Cơ sở, Đoàn Thanh niên, toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện đoàn kết cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà ngành, địa phương giao phó. Lễ ký cam kết là một trong những hoạt động thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết theo từng năm.

Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười

Tin liên quan