Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc Tập huấn triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS)

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc Tập huấn triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS)

Để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện”, hỗ trợ cho hoạt động cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh, đồng thời cung cấp số liệu cho hoạt động theo dõi, đánh giá, nhận định tình hình dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng, với sự hỗ trợ của tổ chức PATH, Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật Đồng Tháp.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) cho 45 người là cộng tác viên y tế 09 xã, phường trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Các học viên đã được trang bị kiến thức, nhiệm vụ thực hiện giám sát dựa vào sự kiện, hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông và các biểu mẫu báo cáo, công tác thống kê báo cáo EBS.

Qua đó đã củng cố và duy trì hoạt động giám sát dựa vào sự kiện trên quy mô toàn Tỉnh. Tăng cường vai trò phát hiện sớm dịch bệnh tại cộng đồng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu, nguy cơ gây bệnh dịch và đáp ứng kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục duy trì, lập mạng lưới hoạt động giám sát dựa vào sự kiện trên quy mô toàn thành phố Sa Đéc. Củng cố lại hệ thống giám sát các dấu hiệu cảnh báo và thống kê báo cáo giám sát dựa vào sự kiện.

Nguyễn Trọng Toàn - Trung tâm Y tế Thành phố Sa Đéc

Nút: dongthap.gov.vn:-1