Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tập huấn công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tập huấn công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao nhận thức, thực hành cho nhân viên trong các đơn vị trực thuộc thông qua học tập, thảo luận đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao kỹ năng trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2022.

Trung tâm Y tế Châu Thành đã tổ chức tập huấn cho hơn 50% viên chức là trưởng (phó) phòng, khoa, Trạm Y tế, điều dưỡng trưởng, tổ trưởng công đoàn và cán bộ phụ trách truyền thông tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế vào ngày 10/6/2022.

Lớp tập huấn giúp tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của toàn thể viên chức trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong hành động của các cấp ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” mang lại cho người bệnh, người nhà người bệnh cảm giác thư giãn, yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó buổi tập huấn còn giúp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế đất sen hồng.

Nguyễn Ngọc Thắm - Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Nút: dongthap.gov.vn:-1