Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Trung tâm Y tế Thanh Bình nhận bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trung tâm Y tế Thanh Bình nhận bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”được Đảng bộ Trung Tâm Y tế Thanh Bình  xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ y tế trong mùa dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp.

Trong năm 2021 Đảng bộ Trung tâm Y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng giao và là Đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ngày 19/05/2022, Đồng chí Phan Văn Ê, Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế Thanh Bình được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen “ Tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỹ Loan - Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình

Nút: dongthap.gov.vn:-1