Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Tam Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Tam Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 28/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Tam Nông đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Hữu Đức - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đồng chí Trần Hữu Trí - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm y tế cùng 52 đại biểu đại diện cho 292 đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế huyện.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế (CĐCS TTYT) hiện có 17 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 292 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, CĐCS TTYT đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, CĐCS TTYT thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Đồng chí Võ Hữu Đức đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của CĐCS TTYT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, công đoàn ngành Y tế đề nghị CĐCS TTYT tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm và bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức và phối hợp với Đoàn uỷ Trung tâm Y tế thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Thay mặt Đảng ủy TTYT, Bí thư Trần Hữu Trí nhấn mạnh một số giải pháp để CĐCS TTYT thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành CĐCS TTYT cần tranh thủ, bám sát chỉ đạo của công đoàn ngành y tế, Đảng ủy và chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm y tế được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở TTYT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Tin liên quan