Xuất bản thông tin

null [24/09/2020] Thông báo về việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

[24/09/2020] Thông báo về việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020