Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2023, Đoàn Công tác Sở Y tế Kiểm tra, đánh giá đơn vị y tế cuối năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Đoàn kiểm tra do BSCKII Tạ Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Phó đoàn, Trưởng, phó các phòng chức năng của Sở Y tế. Về phía Trung tâm Y tế huyện Tam Nông có BSCKII Trần Hữu Trí - Giám đốc Trung tâm, các Phó giám đốc, các Trưởng, Phó; điều dưỡng trưởng khoa/phòng cùng một số cán bộ viên chức đảm nhiệm các tiêu chí trong 83 tiêu chí và nội dung của bộ Y tế về thang điểm 100.

BSCKII Tạ Tùng Lâm – Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt tinh thần công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 với mục đích là để đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện, trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế cần khắc phục để có kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện trong những năm tới đồng thời thông qua các tiêu chí cần kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đoàn làm việc với các phòng chức năng của bệnh viện. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá chất lượng của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện gồm 83 tiêu chí nhằm đánh giá thực trạng hoạt động bệnh viện, chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh theo các tiêu chí và kiểm tra đánh giá thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị được giao trong năm 2022.

Trung tâm Y tế tuyến huyện Tam Nông đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc khám điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân; tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, công tác Dân số KHHGĐ. Trung tâm Y tế đã quan tâm và chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác cải tiến chất lượng, nâng cấp cơ sở vật chất, thay đổi thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Sau một ngày kiểm tra và khảo sát thực tế tình hình tại Trung tâm Y tế, Đoàn kiểm tra Sở Y tế nhận xét: Mặc dù còn một số hạn chế về các tiêu chí, nhưng chất lượng của Bệnh viện đã được nâng cao rõ rệt. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, tích cực triển khai các hoạt động, và các bệnh án củng đầy đủ và rỏ ràng hơn, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã nhất trí với kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022. Kết quả trung bình chất lượng bệnh viện năm 2022 của Trung tâm Y tế đạt 3.34 điểm (83 tiêu chí).

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Tin liên quan