Tin mới

Banner BlueZone

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2022/NQ-HĐND 24/04/2022 NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1391/SYT-NVY 08/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BYT Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống COVID-19
3 1015/SYT-NVY 17/03/2022 V/v triển khai hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022
4 867/SYT-NVY 07/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”
5 865/SYT-NVY 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Banner Đào tạo đặt hàng

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 254/TB-SYT 02/08/2022 Thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
2 216/TB-SYT 24/06/2022 Về việc cập nhật thông tin xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
3 200/TB-SYT 02/06/2022 Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
4 276/TB-SYT 26/10/2021 Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2021
5 273/TB-SYT 25/10/2021 Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 - đợt 2

Banner Văn bản truy vết của các tỉnh thành phố

Thông báo truy vết của các Tỉnh/TP

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 281/TB-SYT 19/07/2021 Thông báo khẩn số 24 của Sở Y tế tỉnh Bình Định về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19
2 162/TB-SYT 19/07/2021 Thông báo khẩn số 42 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
3 1355/TB-SYT 19/07/2021 Thông báo khẩn số 20 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19
4 1354/TB-SYT 19/07/2021 Thông báo khẩn số 19 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19
5 41/TB-BCĐ 18/07/2021 Thông báo khẩn số 08 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình về việc tìm người liên quan đến chuyến bay có ca mắc Covid-19

SYT - Home - MenuLeft

Banner SYT

Banner lịch trực Covid

Banner đường dây nóng trạm y tế

Banner hỏi đáp về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế

Menu Công bố

Lượt truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 93248

Khách online: 12

Banner Lưu ý khi tiêm vắc xin