Các bước cài đặt và tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone

I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT BLUEZONE

- Bước 1: vào kho ứng dụng AppStore (iOS) hoặc CHPlay (Android)

- Bước 2:  gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm

- Bước 3: chọn ứng dụng Bluezone để cài đặt

- Bước 4: mở ứng dụng Bluezone và cho phép ứng dụng truy cập một số quyền trên điện thoại (định vị, Bluetooth)

* Lưu ý: Thường xuyên bật kết nối Bluetooth để ghi nhận lịch sử tiếp xúc với những người đã cài đặt Bluezone.

II. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  ỨNG DỤNG BLUEZONE

1. Địa chỉ truy cập: https://www.bluezone.gov.vn

2. Vào mục Tài liệu, danh mục gồm:

- Hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông

- Biểu mẫu truyền thông

- Audio phát thanh - Toàn quốc

- Tài liệu hướng dẫn vận động cài đặt

- Tờ rơi hướng dẫn cài đặt

- Video hướng dẫn cài đặt

- Poster truyền thông công cộng

- FAQ - Câu hỏi thường gặp

- Video tuyên truyền 8 giây, 15 giây, 30 giây