.::Trang Thông Tin Điện Tử Sở Y Tế Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 626/QĐ-UBND-HC ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (18/07/2014)

Về việc bổ sung nội dung của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Sở Y tế Đồng Tháp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tổng kết công tác Dược - Mỹ phẩm năm 2013. (27/01/2014)

Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Sở Y tế Đồng Tháp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tổng kết công tác Dược - Mỹ phẩm năm 2013

Ca cúm A/H5N1 đầu tiên ở Đồng Tháp năm 2014 đã được kiểm soát tốt (06/02/2014)

Bệnh cúm A/H5N1 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh thành dịch nếu không được chủ động phòng chống tích cực.

Báo cáo danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược (10/06/2014)

Ngày 09/6/2014, Sở Y tế ban hành Báo cáo số 101/BC-SYT về việc Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
(Từ ngày 28/07 đến 03/08/2014)
 
 
 
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu: